Skip to content

Inwestycje planowane

Tramwaje Elbląskie konsekwentnie realizują szereg inwestycji, które znacząco poprawiają infrastrukturę tramwajową w Elblągu. Tramwaje Elbląskie stale podnoszą standardy komfortu i bezpieczeństwa dla swoich pasażerów.

  • Spółka z o.o. Tramwaje Elbląskie podpisała w dniu 13.05.2022 r. umowę na wykonanie usługi, polegającej na modernizacji 6 istniejących węzłów C.O., w budynkach eksploatowanych na terenie zajezdni tramwajowej w Elblągu.

    Dotychczas pracujące urządzenia zostaną wymienione na nowoczesne węzły wymiennikowe, wyposażone w układy regulacyjno-sterujące.

    Powyższe rozwiązanie pozwoli na poprawę parametrów użytkowych eksploatowanych instalacji grzewczych, przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie obniżeniu kosztów ogrzewania budynków Spółki.

    Wykonawcą kontraktu jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Elbląga.

    Roboty modernizacyjne planuje się zakończyć do końca września br.

Skip to content