Oferty sprzedaży

Oferta sprzedaży wycofanych z eksploatacji tramwajów

 

Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o., ul. Browarna 91, 82-300 Elbląg, oferuje do sprzedaży niżej wymienione  wycofane z eksploatacji niesprawne tramwaje 805 Na:

Lp.Nr ewidencyjny
TypRok produkcji
PrzebiegUwagiCena wywoławcza w zł brutto
1.052805 Na Konstal19891 065 284Wagon niesprawny, niekompletny, nadwozie oddzielone
od wózków jezdnych, wózki rozebrane na części, koła bez obręczy, silniki i przekładnie niesprawne, brak przetwornicy, rozrusznika, stycznika liniowego, stycznika SG4, hamulców szynowych, odbieraka prądu, oświetlenia zewnętrznego.
20 295,00
2.057805 Na Konstal1990870 987Wagon niesprawny,  niekompletny, nadwozie  oddzielone
od wózków jezdnych, wózki rozebrane na części, koła bez obręczy, silniki i przekładnie niesprawne, brak przetwornicy, rozrusznika, stycznika liniowego, stycznika SG4, hamulców szynowych, odbieraka prądu, oświetlenia zewnętrznego.
20 295,00
 1. Tramwaje można oglądać w siedzibie Spółki z o.o. Tramwaje Elbląskie przy ul. Browarnej 91, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 2. Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem lub drogą pocztową w wersji papierowej, do sekretariatu Spółki (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 14.30, na adres Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. ul. Browarna 91, 82-300 Elbląg, w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta-tramwaje” lub drogą mailową w wersji elektronicznej na adres: tramwaje@elblag.com.pl , w tytule maila wpisując „Oferta-tramwaje”. 
 3. Termin składania ofert upływa 17 października 2022r. o godzinie 13.00.
 4. Oferta powinna zawierać:
  a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;
  b) Oferowaną cenę brutto w zł za jeden tramwaj (identyfikacja tramwaju poprzez numer ewidencyjny);
  c) Oświadczenia oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym tramwajów.
 5. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne tramwaje.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania tramwajów ze sprzedaży bez podawania przyczyn oraz nie odpowiada za wady fizyczne sprzedanych tramwajów.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2022r.
 8. Odbiór tramwajów możliwy jest w dni robocze w godzinach 6.00-14.00.
 9. Wydanie tramwajów nastąpi na podstawie umowy sprzedaży, po dokonaniu płatności przez oferenta na wskazane w fakturze konto bankowe.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje w 100% cena zadeklarowana przez oferenta (oferentów).
 11. Informacje dotyczące oferowanych do sprzedaży tramwajów można uzyskać w dni robocze w godzinach od 6.00 do 14.00 pod numerem 603-383-438.
Skip to content