55 239 69 00
tramwaje@elblag.com.pl
ważny komunikat:

 O G Ł O S Z E N I E

 

Tramwaje Elbląskie  Spółka z o.o. w Elblągu zatrudni osobę na stanowisku elektronik.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie o kierunku elektronika, mechatronika lub pokrewne lub doświadczenie w zawodzie,
 • pełna sprawność psychofizyczna,
 • umiejętność czytania schematów ideowych,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • dodatki do wynagrodzenia,
 • dofinansowanie do wakacji oraz dodatki świąteczne,
 • bezpłatne korzystanie z zakładowej siłowni,
 • prace w miłej atmosferze,
 • możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień,
 • cykl szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadrowo-Administracyjny Spółki Tramwaje Elbląskie do 25.06.2021 r., e-mail: tramwaje@elblag.com.pl.

 

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych: 

"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji"

Aplikacje bez klauzuli nie będą brały udziału w procesie rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Browarna 91 82-300 Elbląg, tel. 55 239-69-00.

Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Ponadto, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od daty złożenia oferty.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – t.zaluski@tramwaje.elblag.pl

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. ogłasza nabór kandydatów na kurs w zakresie uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Kandydat na motorniczego powinien spełniać następujące wymogi:

 • ukończony 21 rok życia,
 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
 • dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychiczne potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lekarskimi (badania na koszt kandydata),
 • cechy charakteru niezbędne w zawodzie motorniczego takie jak: umiejętność koncentracji i przewidywania następstw zdarzeń, refleks, umiejętność rozładowywania konfliktowych sytuacji z pasażerami i innymi użytkownikami dróg, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność.

Przy przyjęciu na kurs preferowani będą kandydaci:

 • z wykształceniem o kierunku technicznym,
 • posiadający prawo jazdy kat. B.

Mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

Zgłoszenia w terminie do 15.07.2021 r. przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Dział Kadrowo-Administracyjny Spółki Tramwaje Elbląskie ul. Browarna 91, w godz. od 700 do 1500,  tel. 55 239 69 11, e-mail: tramwaje@elblag.com.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy o pracę przez Spółkę z kandydatem na motorniczego.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych: 

"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji"

Aplikacje bez klauzuli nie będą brały udziału w procesie rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Browarna 91 82-300 Elbląg, tel. 55 239-69-00.

Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Ponadto, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od daty złożenia oferty.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – t.zaluski@tramwaje.elblag.pl