55 239 69 00
tramwaje@elblag.com.pl
ważny komunikat:

Spółka Tramwaje Elbląskie posiada 33 tramwaje liniowe, w  tym 14 tramwajów z niską lub częściowo niską podłogą. Na trasę, w celu obsługi 5 linii tramwajowych, codziennie wyjeżdża 14 tramwajów. Natomiast w soboty, niedziele i święta, ze względu na obsługę tylko 4 linii, eksploatowanych jest 9 tramwajów.

Lp.

Typ

Nr wagonu

Data dopuszczenia do ruchu w Elblągu

1

805Na

041

1983

2

805Na

043

1984

3

805Na

044

1987

4

805Na

046

1987

5

805Na

048

1987

6

805Na

051

1988

7

805Na

052

1990

8

805Na

056

1990

9

805Na

057

1990

10

805Na mod.

058

Modernizacja 2005

11

805Na

060

1990

12

805Na

061

1990

13

805Na mod.

062

2016

14

805Na mod.

063

2016

15

805Na

064

2019

16

805Na

065

2019

17

Moderus Beta MF 09 AC

070

2020

18

Moderus Beta MF 09 AC

071

2020

19

Moderus Beta MF 09 AC

072

2020

20

Moderus Beta MF 09 AC

073

2020

21

Moderus Beta MF 09 AC

074

2021

22

M8C-MF13

803

2013

23

M8C-MF14

810

2015

24

M8C-MF13

812

2013

25

M8C

871

2016

26

M8C

874

2016

27

M8C

876

2016

28

121N

401

2006

29

121N

402

2006

30

121N

403

2007

31

121N

404

2007

32

121N

405

2007

33

121N

406

2007Tramwaje typu 805Na i pochodne

W 2005 r. w Spółce zmodernizowano jeden wagon tramwajowy typu 805 Na. Modernizacja polegała na zastąpieniu napędu z silnikami prądu stałego na napęd z silnikami prądu przemiennego. Wagon typu 805 Na o nr 058 przeszedł naprawę główną wraz z modernizacją układu napędowego. Wyremontowano przestrzeń pasażerską, zamontowano system elektronicznej wizualnej informacji pasażerskiej. Pojawiła się klimatyzacja kabiny motorniczego. Napęd tego typu bardzo dobrze sprawdził się i sprawdza do dnia dzisiejszego.

Tramwaje typu 121 N

Tramwaj 121N jest pojazdem jednoprzestrzennym, trójczłonowym, w pełni niskopodłogowym. Pierwszy tramwaj został dostarczony do Elbląga pod koniec 2006 roku. Wcześniej jednak, bo już we wrześniu, pojazd tego typu został zaprezentowany na targach INNOTRANS w Berlinie. Zaraz po przybyciu nowy tramwaj wyjechał na pierwsze jazdy testowe.


Tramwaje typu M8C

W 2013 roku zakupiono 3 używane tramwaje typu M8C z Augsburga. W dwóch wysokopodłogowych wozach wymieniono między innymi środkowy człon na niskopodłogowy, zainstalowana została także pochylnia dla wózków inwalidzkich. Wagony otrzymały nowe czoła, które są dodatkowo wzmocnione.
Remont przeszło również wnętrze – wymieniono m.in. poszycie, szyby, jak i siedzenia.

Trzeci wagon był przy zakupie z Niemiec zdekompletowany. Brakowało w nim m.in. jednego zespołu napędowego, uszkodzony był także jeden z silników. Podjęto decyzję o wykonaniu modernizacji w szerszym zakresie. Oprócz prac wykonanych w zakresie jak dla dwóch pierwszych wagonów, w tym wagonie wymieniono układ napędowy z impulsowego prądu stałego na falownikowy prądu przemiennego oraz wymieniono instalację elektryczną.


Tramwaj Moderus Beta MF 09 AC

Tramwaj MF 09 AC jest tramwajem z rodziny Moderus Beta. Jest to tramwaj krótki, długości 14,3 m, jednoczłonowy, z niską podłogą w części środkowej, przystosowany do wjazdu wózków inwalidzkich oraz wyposażony w stanowisko dla wózków z oparciem i pasem bezwładnościowym, z dopuszczalną liczbą miejsc ogółem: 91. Pierwszy raz wyruszył w trasę 21 listopada w Łodzi, gdzie został poddany niezbędnym badaniom, prowadzącym do uzyskania świadectwa homologacji. Producentem tramwaju jest Spółka MODERTRANS POZNAŃ. Cztery tramwaje tego typu zostały dostarczone do Elbląga w I kwartale 2020 r., piąty – w II kwartale 2021 r.