55 239 69 00
tramwaje@elblag.com.pl
ważny komunikat:

ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA

Lata 2018 – 2020
Zakup 3 fabrycznie nowych wagonów tramwajowych oraz budowa hali postojowej dla nowego taboru tramwajowego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 wykonane zostanie zadanie pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”, które obejmuje:

Zakup niskoemisyjnego taboru tramwajowego – 3 częściowo niskopodłogowe, jednoczłonowe wagony tramwajowe wyprodukowane zostaną przez firmę Modertrans z Poznania. Zakup nowego taboru poprawi bezpieczeństwo oraz komfort pasażerów.

Modernizację infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego – nowy obiekt powstanie w miejscu istniejącej hali i będzie pełnił funkcję hali postojowej oraz obsługowo – naprawczej.