55 239 69 00
tramwaje@elblag.com.pl
ważny komunikat:

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący – Bogdan Włodarczyk

Sekretarz – Małgorzata Osadowska

Członek Rady – Marek Chądzyński

ZARZĄD SPÓŁKI: Dyrektor – Andrzej Sawicki

Główny Księgowy, Prokurent – Anetta Chyżyńska