55 239 69 00
tramwaje@elblag.com.pl
ważny komunikat:

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący - Antoni Borowski

Sekretarz - Małgorzata Osadowska

Członek Rady - Marek Chądzyński


ZARZĄD SPÓŁKI: Dyrektor - Andrzej Sawicki

 

Z-ca dyrektora Prokurent - Ryszard Murawski

Główny Księgowy - Anetta Chyżyńska