55 239 69 00
tramwaje@elblag.com.pl
ważny komunikat:

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący - Bogdan Włodarczyk

Sekretarz - Małgorzata Osadowska

Członek Rady - Marek Chądzyński

ZARZĄD SPÓŁKI: Dyrektor - Andrzej Sawicki

Główny Księgowy, Prokurent - Anetta Chyżyńska