55 239 69 00
tramwaje@elblag.com.pl
ważny komunikat:

Tramwaje Elbląskie są spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy wynosi 94.371.000,- zł i został pokryty w całości. Kapitał zakładowy w 100% stanowi własność Gminy Miasta Elbląg i dzieli się na 188.742 udziały po 500,- zł każdy.