55 239 69 00
tramwaje@elblag.com.pl
ważny komunikat:

Tramwaje Elbląskie są spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy wynosi 83.581.500,- zł. i został pokryty w całości. Kapitał zakładowy w 100% stanowi własność Gminy Miasta Elbląg i dzieli się na 167.163 udziałów po 500,- zł. każdy.