55 239 69 00
tramwaje@elblag.com.pl
ważny komunikat:

Przedmiotem działalności Spółki Tramwaje Elbląskie, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

1) 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
2) 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
3) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
4) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
5) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
6) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
7) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
8) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
9) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
10) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
11) 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
12) 49.41.Z - Transport drogowy towarów
13) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
14) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
15) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
16) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane
17) 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu