55 239 69 00
tramwaje@elblag.com.pl
ważny komunikat:

Kalendarium

 • 22 listopada 1895 – uruchomienie dwóch pierwszych linii tramwajowych. Nr 1: Dworzec – Grunwaldzka – 3 Maja – 1 Maja – pl. Słowiański – Kowalska – Stary Rynek – Studzienna – przystań nad rzeką Elbląg. Nr 2: pl. Słowiański – Kowalska – Stary Rynek – Brama Targowa – Stoczniowa – Królewiecka – skrzyżowanie Dąbka/Teatralna;
 • 22 maja 1897 – uruchomienie linii nr 3: Stary Rynek – Stoczniowa – Królewiecka – Marymoncka – Bażantarnia (przedłużenie linii nr 2 do Dworca);
 • 1901-1905 – rozbudowa zajezdni przy ul. Szpitalnej;
 • 29 maja 1916 – przejazd tramwajem od dworca kolejowego do stoczni Schichau cesarza Niemiec Wilhelma II;
 • 1927 – uruchomienie linii do ul. Obrońców Pokoju i do Saperów;
 • 1928 – otwarcie drugiej zajezdni przy ul. Browarnej;
 • 1 czerwca 1946 – wznowienie ruchu na pierwszej linii tramwajowej po wojnie (Dworzec – Grunwaldzka – 3 Maja – 1 Maja – pl. Słowiański – Kowalska – Stary Rynek – Brama Targowa – Stoczniowa – Robotnicza – Browarna – Obrońców Pokoju);
 • 1 listopada 1946 – wznowienie ruchu na drugiej linii tramwajowej po wojnie (Bażantarnia – Marymoncka – Królewiecka – Stoczniowa – Brama Targowa – Stary Rynek – Kowalska – 1 Maja – grobla św. Jerzego – skrzyżowanie Bema/Mickiewicza);
 • 3 kwietnia 1947 – uruchomienie linii nr 3 (pl. Słowiański – 1 Maja – Traugutta – Górnośląska – cmentarz Agrykola);
 • 15 lutego 1951 – oddanie do użytku nowego odcinka linii od Dworca PKP do ul. Druskiej;
 • 1955 – budowa pętli na ul. Druskiej i Obrońców Pokoju (dotychczas były to tylko przystanki końcowe);
 • 1955 – budowa pętli na ul. Saperów (przedłużenie trasy od skrzyżowania Bema/Mickiewicza);
 • 1956 – budowa pętli w Parku Bażantarnia;
 • 1957 – budowa drugiego toru na ul. Grunwaldzkiej;
 • 1957 – pierwsze dostawy wagonów 5N i 5ND;
 • 1967 – likwidacja linii nr 3 do cmentarza Agrykola;
 • 1968 – wycofanie tramwajów ze Starego Miasta i skierowanie ich przez ul. Pocztową;
 • 15 kwietnia 1980 – dwa pierwsze wagony 805Na w Elblągu;
 • 24 listopada 1986 – przedłużenie trasy z ul. Obrońców Pokoju do osiedla Zawada i otwarcie nowej linii nr 3 (Saperów-Ogólna);
 • 31 maja 1993 r. na czas nieokreślony została powołana Spółka Tramwaje Elbląskie, Dyrektor Spółki Pan  Bogdan Kaliński
 • 1995 – stulecie tramwajów elbląskich;
 • 12 grudnia 1996 – ostatni dzień kursowania wagonów 5N i 5ND;
 • 11 stycznia 1997 – wprowadzenie do ruchu wagonów niemieckich GT6;
 • 31 sierpnia 2002 – oddanie do użytku nowej dwutorowej trasy w ciągu ul. Płk. Dąbka (od pl. Jagiellończyka do ul. Obrońców Pokoju), otwarcie nowych linii 4 i 5;
 • 14 grudnia 2004 – oddanie do użytku nowego torowiska na odcinku od ul. Polnej do ul. Komeńskiego;
 • 21 grudnia 2006 – oddanie do użytku dwutorowego odcinka w ciągu ul. Ogólnej (do skrzyżowania z ul. Legionów), wprowadzono do użytku nowe wagony niskopodłogowe;
 • 28 czerwca 2010 – remont układu komunikacyjnego w rejonie pl. Konstytucji;
 • 19 sierpnia 2010 – oddanie do użytku nowego torowiska na placu Konstytucji oraz ulicy gen. Grota-Roweckiego (wraz z przygotowanymi rozjazdami w kierunku ulicy 12 Lutego), częściowa likwidacja torowiska na ulicy Grobla św. Jerzego;
 • 9 marca 2012 – rozstrzygnięcie konkursu, w którym głosowano na patronów tramwajów, otrzymały ich wszystkie tramwaje typu PESA 121N;
 • 1 kwietnia 2012 – w związku z przebudową torowiska ul. Pocztowej zawieszono pracę wszystkich linii tramwajowych do odwołania;
 • 27 maja 2013 – rozpoczęcie trzydniowych prób torowisk na ul. Grunwaldzkiej i Bema oraz test nowego torowiska na ul. Pocztowej;
 • 3 czerwca 2013 – wznowienie funkcjonowania linii nr 1 i 3 w kierunku ul. Druskiej i Saperów po skróconej trasie;
 • 10 i 11 sierpnia 2013  – zawieszenie funkcjonowania linii tramwajowych, związane z remontem ul. Browarnej;
 • 18/19 października 2013 trafia do miasta pierwszy z dwóch tramwajów typu MAN M8C zakupionych w Augsburgu, który został zmodernizowany przez poznańską spółkę Modertrans;
 • 29 października 2013 – wznowienie funkcjonowania linii tramwajowych nr 2, 4 i 5 po swoich stałych trasach, w związku z zamknięciem dolnego odcinka ul. Browarnej kursy zjazdowe i wjazdowe tych linii odbywają się przez ul. Ogólną, płk. Dąbka, Obrońców Pokoju i górny odcinek ul. Browarnej; zmiana trasy linii nr 1, funkcjonuje ona na odcinku Zajezdnia-Ogólna;
 • 15 grudnia 2013 do miasta trafia drugi zmodernizowany tramwaj typu MAN M8C zakupiony w Augsburgu;
 • 10 stycznia 2014 – pierwszy dzień kursowania zmodernizowanych tramwajów typu MAN M8C;
 • 7 maja 2014 – likwidacja przystanków tramwajowych na wysokości ul. Węgrowskiej;
 • 08 września 2014 – oddanie do użytkowania torowiska na ul. Robotniczej oraz Browarnej (od zajezdni do Robotniczej);
 • 23 listopada 2014 – z okazji 119 lat tramwajów w Elblągu na ulice miasta wyjeżdża zabytkowy wagon typu 5N 012;
 • 14 czerwca 2015 – do miasta trafia trzeci zmodernizowany tramwaj typu MAN M8C zakupiony w Augsburgu;
 • 26 czerwca 2015 – z okazji 120 lat tramwajów w Elblągu na ulice miasta wyjeżdża zabytkowy wagon typu 5N 012;
 • 29/30 kwietnia 2016 r. do Elbląga przyjechały kolejne dwa używane wagony tramwajowe typu Duewag M8C zakupione w Mülheim an der Ruhr;
 • 20 lipca 2016 został powołany nowy Zarząd w osobie Pana Andrzeja Sawickiego;
 • 9 listopada 2017 – oddanie do użytku nowej trasy tramwajowej wzdłuż Gen. Grota Roweckiego i 12 Lutego o długości ok. 1 km, na którą skierowano linie tramwajowe nr 4 i 5;
 • 31 grudnia 2019 r. przekazano do eksploatacji 2 używane tramwaje typu Konstal 805 ENIKA, zakupione w MPK ŁÓDŹ.
 • 23 i 31 stycznia 2020 r. podpisano protokoły odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji 4 tramwaje typu Moderus Beta MF 09 AC;
 • od 12 lutego do 26 lutego 2020 r. przeprowadzono odbiór końcowy i przekazano do użytkowania nową halę postojową taboru tramwajowego wraz z  torami wjazdowo-wyjazdowymi i siecią trakcyjną górną;
 • 3 marca 2020 r. przeprowadzono odbiór końcowy i przekazano do użytkowania zmodernizowany węzeł przesiadkowy w obrębie Placu Dworcowego;
 • 28 lutego 2021 r. przeprowadzono odbiór techniczny i przekazano do eksploatacji system sterowania zdalnego stacjami prostownikowymi oraz system sygnalizacji pożarowej i monitoringu wizyjnego zainstalowany w budynku stacji prostownikowej przy ul. Szpitalnej.